Om copyright-lov

Copyright-lov opstod i 1710, som udlagt i Annes statut i Storbritannien (Copyright Act 1709 8 Anne c.19). Den blev vedtaget i 1709, men trådte først i kraft 10. April 1710. Gennem denne statut blev forfatterens rettigheder beskyttet.

På tidspunktet for Annes statut varede copyright kun i 14 år, men i dag varer copyright i 50 til 100 år efter forfatterens død. Vedtægten blev til fordi udgivere profiterede fra kopi-printning af værket uden at yde forfatteren økonomisk godtgørelse. Vedtægten blev etableret ”for tilskyndelse af lærde mænd til at komponere og skrive nyttige bøger”. Annes vedtægt gjorde det muligt for forfattere at leve af deres arbejde. Vedtægten dannede begyndelsen til copyright-beskyttelse, til copyright-lov.

Berne konventionen

I 1886 blev Berne Konventionen afholdt for yderligere at beskytte kunstnere, musikere, fotografer, designere osv. Et grundlæggende nyt princip blev fastlagt, nemlig at copyright automatisk eksisterer, fra den dag et kreativt værk er tilgængelig i en håndgribelig form (for eksempel når det er optaget, eller nedskrevet). Berne Konventionen angiver, at skaberen af værket ikke behøver at ansøge om copyright eller at registrere det.* Det eksisterer automatisk, når først det er blevet lagt i fast form.

* Registrering for bevis på copyright gennem Copyright House gør dig ikke til copyright-indehaveren. Registrering af dit arbejde hos Copyright House forsyner dig med et bevis på, at du er indehaveren af et kreativt værk siden en bestemt dato og et bestemt tidspunkt.

Berne Konventionen erklærede også at forfattere fra alle de 164 lande, som har tilmeldt sig konventionen skal behandles på samme måde som indenlandske.

Andre copyright-konventioner var: Buenos Aires Konventionen afholdt i 1910 og Universal Copyright-Konventionen i 1952.

Copyright gælder for...

Copyright er gældende for kreative, kunstneriske, intellektuelle eller videnskabelige værker. Efterfølgende er en liste over værker for hvilke copyright er gældende:

musikalske kompositioner
lydoptagelser
teser/afhandlinger
skuespil
digte
literære værker
film
danse
malerier
skulpturer
tegninger
fotografier
software
web designs
radio
TV
udsendelser

Ideer er ikke dækket af copyright-loven. Disse hører til kategorien ”patenter”. På samme måde falder logoer ind under kategorien for ”handelsmærker/varemærker”. Du kan heller ikke få copyright på derivater at et eksisterende værk, fordi værket skal være originalt. For eksempel, hvis du laver et nyt arrangement, eller en ny orkestrering til en eksisterende melodi, så er forfatteren af den originale melodi stadig copyright-holderen.

Næste: Om billig copyright-beskyttelse og kvalitet