Hvorfor registrerer copyright?

Ifølge copyright loven eksisterer copyright lige så snart, du har lagt dit kreative værk, lad os sige en sang, i en håndgribelig form. Det betyder, at du er copyright-indehaveren fra det tidspunkt og fremover.

Det er fremragende! Din sang er beskyttet.

Nu vil du gerne gøre sangen tilgængelig for offentligheden. Så du beslutter at lægge den ind på en hjemmeside, hvorfra folk kan købe den. Det ser stadig fremragende ud.

En dag beslutter en anden person sig for, at lægge din sang ind på sin hjemmeside og sælger den som værende sin egen sang. Det synes langt fra fremragende.

Nu får du brug for at bevise, at du er den faktiske skaber af sangen. Af denne grund er det nødvendigt for dig at have et bevis for dato og tidspunkt for at kunne bevise, at dit værk eksisterede tidligere. Det er her, vigtigheden af copyright-registrering kommer ind i billedet. Havde du registreret det hos en uafhængig tredjeparts copyright-tjeneste, som Copyright House, ville det bevise dit ejerskab af sangen.

Bevis på copyright er derfor essentiel, og registrering skal ske, inden du offentliggør, giver ud eller viser dit værk til nogen andre. Det er bedre ikke at vente, til det er for sent. Registrer dine kunstværker, musik-kompositioner, design, literære værker, eller ethvert andet copyright-arbejde du ejer, gennem Copyright Houses copyright-tjeneste, og få fred i sindet.

Formålet med at registrere copyright, er at tjene som bevis for, at du er den faktiske skaber af ethvert kreativt, kunstnerisk eller literært værk. Selv hvis arbejdet ikke er færdiggjort, er registrering vigtig. Med Copyright House kan du uploade din endelige version, eller opdateringer på et senere tidspunkt for ingen ekstra omkostninger. Registrering af copyright, på forskellige udviklings-stadier af dit kreative arbejde, viser arbejdets naturlige udvikling, og dette udbygger beviset for, at du er indehaveren af det.
Næste: Copyright lov, Annes vedtægter og Berne konventionen