Vores prisløfte til dig

Ved at åbne en copyright beskyttelses-konto hos os, viser du, at du tager vare på din fremtid. Vi drager også omsorg for din fremtid, og det er derfor vi giver dig vores prisløfte.

Når du har indsendt dine værker, vil du have modtaget unikke dato-, og tids- registreringsstempler for dem. Når tidspunktet for fornyelse kommer, synes vi det kun er fair, at vi opkræver samme beløb fra dig som det oprindelige gebyr. Det betyder, at du ikke risikere at miste alt på grund af uforudsete prisstigninger.

Pris-fastfrysning for din kontos levetid

Vi vil opkræve det samme beløb, af dig, for alle følgende abonnements perioder. Dette vil være tilfældet, for så længe som din konto varer.

Dette er en anden måde, for os, at give sikkerhed på. Navnlig den sikkerhed at du ikke vil blive mødt med uforudsete pris-forøgelser på noget som helst tidspunkt i fremtiden.

Tilmeld dig nu og sikre dit arbejde gennem vores dato/tids bevis på copyright-tjeneste.