Ofte stillede spørgsmål om copyright

Indhold

 1. Hvad kan jeg registrere gennem Copyright House?
 2. Kan jeg registrere et logo eller et navn?
 3. Kan jeg registrere en ide?
 4. Hvis jeg arbejder under et påtaget navn, hvilket navn ville jeg så skulle bruge for at registrere mine værker?
 5. Hvor fortrolige er filerne, som jeg uploader til Copyright House?
 6. Kan jeg se det arbejde, jeg allerede har indsendt?
 7. Hvis jeg foretager ændringer til noget, der allerede er blevet uploadet, hvordan opdaterer jeg den uploadede fil? Skal jeg slette den jeg har gemt/lagret og uploade den seneste version?
 8. Hvad skal jeg gøre hvis mit registrerede arbejde/værk bruges af en anden?
 9. Hvordan ved andre mennesker, at mit arbejde er beskyttet?
 10. Er mit registrerede arbejde beskyttet verden over?
 11. Jeg læser, at copyright automatisk eksisterer, så snart jeg har skabt mit værk. Hvorfor behøver jeg stadig Copyright House?
 12. Jeg spekulerede på, om der er nogen måde at slette noget af mit arbejde på? Jeg har opdateret nogle af mine sange, og ønsker ikke at blive forvirret med hensyn til hvilke jeg rent faktisk ønsker, hvis jeg nogensinde skulle få brug for at anvende dem.
 13. Har i begrænsninger på fil-størrelse?
 14. Hvordan registrerer jeg copyright til min hjemmeside?
 15. Kan jeg forny min copyright efter 10 år, hvis jeg vælger 10 års valgmuligheden?
 16. Skal jeg anføre copyright varslet på de første sider af min bog?
 17. Kan jeg senere sælge min copyright til et akademisk organ, som ønsker at fortsætte med offentliggørelse?

Hvad kan jeg registrere gennem Copyright House?

Du kan registrere ethvert kreativt arbejde, som er i en håndgribelig form. Det skal være originalt og skabt af dig. Det omfatter ethvert literært, dramatisk, musisk eller kunstnerisk værk/arbejde.

Tilbage til toppen

Kan jeg registrere et logo eller et navn?

Du kan registrere et logo, men kun design-elementet er copyrightet. Hvis logoet indeholder navnet på din virksomhed, vil dette navn ikke være beskyttet af copyright. Du er nødt til at ansøge om et handelsmærke for at opnå beskyttelse af dit handels-navn. Titler og slogans kan også være handels-mærkede.

Tilbage til toppen

Kan jeg registrere en ide?

Indtil ideen har taget konkret form, så som en sang, eller et stykke kunst, er det ikke muligt at påberåbe sig copyright-ejerskab. Derimod, hvis din ide er om noget andet end et literært, dramatisk, musisk eller kunstnerisk arbejde, skal du kontakte patent-kontoret, som vil rådgive dig om den bedste fremgangsmåde.

Tilbage til toppen

Hvis jeg arbejder under et påtaget navn, hvilket navn ville jeg så skulle bruge for at registrere mine værker?

Du skal oprette kontoen i dit eget navn, men det er også vigtigt at registrere, at du bruger et andet navn.

Tilbage til toppen

Hvor fortrolige er filerne, som jeg uploader til Copyright House?

Dine filer er fuldstændig fortrolige og sikrede. Alle filer bliver krypterede inden opbevaring og gemt i et sikkert miljø. Originale filer kan ikke downloades af nogen som helst, inklusiv dig selv. Dette er for at beskytte det originale værk fra at blive forandret på en senere dato. Nyere versioner af værket, kan dog uploades når som helst, i tilknytning/tillæg til originalen. Alle versioner vil blive opbevaret.

Tilbage til toppen

Kan jeg se det arbejde, jeg allerede har indsendt?

Ja, arbejde kan ses i din personlige konto efter, at du har logget dig ind med dine registrerings informationer.

Tilbage til toppen

Hvis jeg foretager ændringer til noget, der allerede er blevet uploadet, hvordan opdaterer jeg den uploadede fil? Skal jeg slette den jeg har gemt/lagret og uploade den seneste version?

Du behøver ikke at slette den gamle fil, du kan uploade den opdaterede version af dit arbejde, og selv om det har samme navn, gør det ikke noget, fordi den nylig uploadede fil vil automatisk beholde samme navn, men tilføje unikke tegn til fil-navnet. Den originale fil vil stadig blive opbevaret under det originale navn.

Tilbage til toppen

Først og fremmest kontakt personen der har krænket dit arbejde og informer denne om, at du er skaberen af arbejdet, og at dit arbejde er registreret hos Copyright House. Bed personen om at stoppe brugen af dit arbejde øjeblikkeligt. Fortsætter personen brugen af dit arbejde, vil du være nødsaget til at udstede sagsanlæg mod denne person. Copyright House vil være i stand til at sende en affidavit og en kopi af det registrerede arbejde til din sagfører. Copyright House vil betale omkostningerne af affidavitten.

Tilbage til toppen

Hvordan ved andre mennesker, at mit arbejde er beskyttet?

Efter hver upload vil du modtage en e-mail indeholdende et registrerings-certifikat samt et lille billede til brug i din publikation eller på din hjemmeside.

Tilbage til toppen

Er mit registrerede arbejde beskyttet verden over?

Du kan offentliggøre din bog internationalt, fordi copyright er gyldig i alle 164 lande, der er underskrivere af ”Berne konventionen for beskyttelsen af literært og kunstnerisk arbejde”. Nogle lande har ikke underskrevet for dette endnu og dit arbejde vil ikke være dækket i disse land. Klik for listen over de 164 lande som er underskrivere af Berne konventionen.

Tilbage til toppen

Jeg læser, at copyright automatisk eksisterer, så snart jeg har skabt mit værk. Hvorfor behøver jeg stadig Copyright House?

Loven siger, at copyright automatisk eksisterer, lige så snart dit arbejde er tilgængeligt i en eller anden håndgribelig form. Du vil dog være nødsaget til at bevise, at det er dig der har skabt værket og ikke nogen anden. Til dette behøver du Copyright House. Ved at registrere dit arbejde, vil du modtage et registrerings-certifikat og i tilfælde af krænkelse, kan Copyright House på din anmodning fremvise en affidavit, der angiver, at arbejdet har været registreret siden en vis dato og tidspunkt. Copyright House fungerer derfor som en uafhængig tredje-parts bevis på copyright tjeneste.

Tilbage til toppen

Jeg spekulerede på, om der er nogen måde at slette noget af mit arbejde på? Jeg har opdateret nogle af mine sange, og ønsker ikke at blive forvirret med hensyn til hvilke jeg rent faktisk ønsker, hvis jeg nogensinde skulle få brug for at anvende dem.

Vi kunne slette filer fra din copyright-konto, men det kan være bedre, at lade alt være som det er. Tidligere versioner af dit arbejde tilføjer bevis på copyright, fordi de alle viser den naturlige og gradvise udvikling mod den endelige version. Vi foreslår at du uploader dine nyere versioner og tilføjer noget tekst til den oprindelige titel: version2, v2. Den gamle fil vil ikke blive overskrevet, selv hvis du uploader det samme filnavn. I stedet for vil filen få et par bogstaver og tal tilknyttet. Dato og tidsstemplet vil vise dig nøjagtigt hvilken en er gammel og hvilken en er ny.

Tilbage til toppen

Har i begrænsninger på fil-størrelse?

Fil-størrelse grænsen er på nuværende tidspunkt sat til 1GB. Udfra vores erfaring vil dette være tilstrækkeligt for 99.9% af det registrerede værker. Hvis du gerne vil uploade endnu større filer så ring til os, og vi vil justere indstillingen for fil-størrelsen til din copyright-konto.

Tilbage til toppen

Hvordan registrerer jeg copyright til min hjemmeside?

Hvis du gerne vil copyright-beskytte dine hjemmesider, vil det ikke være tilstrækkeligt kun at uploade html filen. For også at kunne registrere billederne og design-elementerne fra hjemmesiden, gør venligst følgende: Højre-klik på den side af din hjemmeside som du gerne vil beskytte og vælg ”gem som”. I underbjælken, vælg ”hjemmeside, hele/fuldstændig” og gem den i en ny mappe på din computer. Du vil se, at denne mappe indeholder alle de filer og billeder, der er nødvendige for at genskabe hjemmesiden. Derefter ZIP denne mappe og upload zip-filen som vil indeholde alle billederne o.s.v., ind på copyright-konto.

Tilbage til toppen

Du kan forny din copyright efter 10 år og på grund af vores lovede pris-frysning, vil du betale samme beløb, som du betalte ved tilmeldingen.

Tilbage til toppen

Skal jeg anføre copyright varslet på de første sider af min bog?

Det vil være godt at gøre dette. Sædvanligvis er copyright-erklæringen trykt i begyndelsen af bogen med det formål at virke afskrækkende. Teksten kunne for eksempel være: Copyright © (år) (dit navn). Alle rettigheder reserverede. Ingen dele af denne publikation må genskabes, gemmes i et gen-erhvervelses system eller udsendt i nogen som helst form eller på nogen måde elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagning eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra forfatteren/ophavsmanden.

Tilbage til toppen

Kan jeg senere sælge min copyright til et akademisk organ, som ønsker at fortsætte med offentliggørelse?

Ja, du kan sælge din copyright til et hvilket som helst akademisk organ. Du tilrådes at udføre overførelsen af copyright skriftligt, underskrevet af dig, eller af din sagfører, eller autoriserede agent.

Tilbage til toppen